Hørselshemmede

Døveidretten i Norge har en lang og tradisjonsrik historie. I dag organiseres døve idrettsutøvere på lik linje med andre funksjonshemmede idrettsutøvere gjennom særforbundenes aktiviteter.

Vi har samlet all informasjon om døveidrett i Norge på www.doveidrett.no