Velkommen til Parakompetansebanken, en følge av Parastrategien for norsk idrett og et samarbeid mellom norsk idrett, universiteter og helse- og rehabiliteringstjenester.

Parastrategien (2022) spesifiserer at "idretten skal ha parakompetanse lett tilgjengelig for alle, uavhengig av nivå og rolle", og Parakompetansebanken samler dette på et sted. 

Til info

Denne siden er under arbeid og det vil komme ny informasjon fortløpende.