Partnerskap og samarbeidsaktører

Idretten skal styrke og gi kraft til parasatsingen gjennom å inngå strategiske partnerskap og samarbeid – på idrettens premisser.

For at norsk idrett skal utvikles videre, er det nødvendig å ha et tett samarbeid med ulike samarbeidspartnere som i det daglige ikke er i direkte kontakt med idretten. Gjennom kontakt med eksterne partnere og samarbeidsaktører vil idretten kunne skape arenaer for læring og økt kompetanse. Dette vil skape muligheter for utvikling hos utøvere, trenere og ansatte gjennom et stort mangfold av samarbeidsaktører. Det er viktig for norsk idrett å være tett på samfunnsutviklingen og å være en foregangsaktør på områder som er sentrale både i idretten og i samfunnet. Idretten skal være en stolt kunnskapstilbyder om paraidrett for samfunnet rundt oss.