ledsagerbevis-logo.jpg

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Du har ingen rett til ledsagerbevis, det er den enkelte kommune som bestemmer om de skal ha dette tilbudet.

Norges idrettsforbund aksepterer ledsagerbevis ved alle idrettslige arrangementer i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund (vedtatt i Idrettsstyrets møte nr 6 – 1999/2003 sak 52). 

Les mer om ledsagerbevis og hvordan du kan søke det på helsenorge.no og på bufdir.no

Eksempel på praktisering av ledsagerbevis i Trondheim kommune og Molde kommune.