Suksessfaktorer for anlegg

  • Idrettsforbundet ved Idrettsstyret og Avdeling for samfunnskontakt og idrettspolitikk må jobbe politisk overfor Stortinget og Kulturdepartementet for å sikre at spillemiddelordningen ivaretar anleggseiere som legger ekstra til rette for å tilfredsstille paraidrettens behov (utover dagens krav til universell utforming).
  • Idrettskrets, særforbund, idrettsråd og idrettslag må jobbe aktivt inn mot kommunene, fylkeskommunene og media for å synliggjøre paraidrettens behov.
  • Idrettslag og idrettskrets må ha god dialog med idrettsrådene når kommunene skal prioritere anlegg som skal bygges.
  • Eksisterende anlegg må gjøres tilgjengelig for parautøvere.