Mål for toppidretten

  1. Idretten skal prioritere og styrke rammebetingelsene for å gi dagens og morgendagens parautøvere forutsigbarhet og langsiktighet, slik at flere kan hevde seg internasjonalt.
  2. Idretten skal utvikle paratoppidretten på samme grunnlag som toppidretten ellers med målstyring, forventninger og krav.
  3. Idretten skal skape flere arenaer for deling og tilgjengeliggjøring av relevant kompetanse på tvers av paraidrettene.