Illustrasjonsbilde av rullestolbasket
Illustrasjonsbilde av rullestolbasket

Lenker

Beitostølen Helsesportssenter
Beitostølen Helsesportssenter er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med avtaler med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt.
Se filmer om BHHS:
Hovedfilm: https://vimeo.com/236201465 
Barn: https://vimeo.com/240142844  
Ung voksen: https://vimeo.com/240148328 
Voksen: https://vimeo.com/240145441 
Vinter: https://vimeo.com/240790339

Valnesfjord Helsesportssenter
Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.

Catosenteret
Catosenteret er et rehabliteringssenter som har tilbud til personer som er rammet av kompleks skade/sykdom, rett fra sykehus og som har tilbud
til personer som er sykmeldte og som trenger arbeidsrettet rehabilitering for å komme tilbake til arbeid.

Sunnaas sykehus
Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst.Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade.

Frambu 
Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Briskeby HLFs skole- og kompetansesenter
Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Senteret driver videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede i samarbeid med Helse Sør-Øst, NAV og Statped.

Signo kompetansesenter
Signo gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde på vegne av det offentlige.

Handicapidrættens Videnscenter (dansk side)
Handicapidrættens Videnscenter samler, utvikler og formidler viten om tilpasset idrett og jobb til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Senteret har gratis rådgivning til profesjonelle, personer med handicap, studerende og andre interesserte. 

Haugland Rehabiliteringssenter
Haugland Rehabiliteringssenter er i dag den største rehabiliteringsinstitusjonen på Vestlandet, og kvart år får over tusen pasientar fagleg tilbod og oppfølging ved institusjonen.

Attføringssenteret i Rauland
AiR-klinikk er en landsdekkande helseinstitusjon i spesialisthelsetenesta.

Syn- og mestringssentrer
Norges Blindeforbund driver tre syn- og mestringssentre.

Eikholt
Nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

Deltasenteret
Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til tjenester for personer med utviklingshemming.