corona612_NTB.jpg

Korona

Viktig informasjon og anbefalinger vedrørende koronasituasjonen for trenere, ledere og utøvere som er tilknyttet paraidretten.

Tilleggsanbefalinger ved oppstart av trening for utviklingshemmede etter korona.

Utviklingshemming, helse og sårbarhet
Diagnosen psykisk utviklingshemming innebærer ulike grader av kognitive utfordringer. Det kan gjelde blant annet det å oppfatte og forstå situasjoner og det som formidles, det å lære og dermed også det å beskytte seg selv og andre. Personer med utviklingshemming lever også ofte i samlokaliserte boliger med fellesarealer og har bistand fra helsepersonell, noe som innebærer at de normalt sett er mer i kontakt med flere mennesker enn andre som ikke har utviklingshemming. Der en vet at personen har underliggende sykdommer som øker faren ved eventuell smitte og sykdomsutbrudd, er det behov for at personene rundt vedkommende støtter opp og beskytter personen mot mulig smitte.

Koronaviruset medfører en fare for de som smittes, og særlig er personer med kroniske og underliggende sykdommer utsatte, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, luftveissykdommer, kreft, slag og lever- og nyresykdommer. Personer med utviklingshemming regnes å være mer utsatt for slike sykdommer enn befolkningen ellers.

Last ned Tilleggsanbefalinger ved oppstart av trening for utviklingshemmede etter korona.

Den internasjonale paralympiske komite (IPC) har en egen informasjonside for parautøvere og medlemmer av IPC der de jevnlig oppdaterer i forhold til Korona-viruset. Også Norges idrettsforbund (NIF) har egen nyttig side.

Informasjonsside IPC

Informasjonsside NIF