Birgit Skarstein stortrives sammen med sine landslagskollegaer Kristoffer Brun og Are Strandli. Foto: Parcas
Birgit Skarstein stortrives sammen med sine landslagskollegaer Kristoffer Brun og Are Strandli. Foto: Parcas

Se mulighetene - sammen

«Se mulighetene - sammen» ønsker å sette søkelyset på hvordan mennesker med og uten funksjonsnedsettelser kan trene sammen til gjensidig inspirasjon og nytte. Målet er inspirere og invitere enda flere inn i idrettens fellesskap ved å trene sammen.

Norsk Tipping og Norges idrettsforbund håper «Se mulighetene – sammen» er til inspirasjon til mer aktive liv. Idretten er et språk i seg selv – og bidrar til å viske ut forskjeller. Det handler om prestasjon og å ha det gøy, helt uavhengig av kultur, språk, hudfarge eller funksjonsgrad.

Det ligger mye energi og idrettsglede i en felles treningsøkt. Rolandslaget er et godt eksempel på nettopp det. På rolandslaget er det naturlig å trene sammen, selv med ulike forutsetninger. Samtrening stimulerer til refleksjon om hva som er mulig å få til, og gir motivasjon til å gi det lille ekstra.

«Jeg lar meg inspirere av å trene med andre og håper mitt engasjement og kompetanse også inspirerer mine landslagskolleger på samme måte. Ved å trene sammen kan vi sammen strekke oss litt lenger og utveksle erfaringer mot både felles- og individuelle mål.»

Birgit Skarstein, landslagsroer

_

Å være del av en helhet
Barn og unge går på samme skole, funksjonshemmet som funksjonsfrisk – da er det naturlig at de også trener sammen. Det er gøy å være sammen, og føle seg som en del av én helhet.

I idretten er funksjonshemmede og funksjonsfriske ivaretatt i en og samme organisasjon. Idretten er et viktig sted for utfoldelse av inkludering og likeverd. Samtrening utfordrer lederskap, trenere og støtteapparat til en nødvendig helhetstenking.

«Det er i fellesskapet man utfordrer, inspirerer og dytter hver og én litt lenger enn det man klarer alene.»

Birgit Skarstein, landslagsroer