Breddeidrett

Aktivitets- og konkurransetilbudet bør i størst mulig grad være tilgjengelig i den enkelte utøvers nærmiljø.

Vennskap, fellesskap og lokal tilhørighet er viktig for alle utøvere. Samtidig kan det å bygge sterke klubbmiljø hvor flere parautøvere er samlet, bidra til en lavere inngangsterskel, større trygghet for utøvere og høyere kompetanse i idrettslaget. Mange parautøvere har ulike innganger til idretten. Derfor må det tilrettelegges for å rekruttere og beholde utøvere i alle aldre til et livslangt løp i idretten.

En av paraidrettens største utfordringer er å rekruttere nye utøvere og å få dem til å forbli aktive i idretten. Utfordringen med rekruttering er kompleks og derfor må idretten styrke det interne samarbeidet på tvers av organisasjonsledd, men også samarbeidet med aktører utenfor idretten. Et kjernepunkt i dette er å bli bedre til å forstå og håndtere utfordringene på veien fra potensiell til aktiv utøver.

For å styrke kjerneaktiviteten og idrettslagenes forutsetninger for å utvikle paraidretten blir det sentralt å forsøke å rette inn ressursene og koordinere arbeidet på en mer hensiktsmessig og helhetlig måte enn i dag. En viktig forutsetning for å lykkes er å øke langsiktigheten og forutsigbarheten i ressurssituasjonen til paraidretten.