Suksessfaktorer for kommunikasjon

Overordnede suksessfaktorer for alle mål innen kommunikasjon

 • Utarbeide en overordnet og helhetlig medie- og kommunikasjonsstrategi som omfatter parautøvere og paraidretten på alle nivå som kommuniserer én idrett – like muligheter.
 • NIF sentralt skal sammen med særforbundene utvikle en medieguide for opplæring av media og idretten internt, med tanke på begrepsbruk og bruk av profiler. 
 • Alle organisasjonsledd i norsk idrett skal jobbe for bedre internkommunikasjon.

 

Suksessfaktorer 

 1. Idretten skal i større grad sette paraidretten på agendaen og øke synligheten i samfunnet.
 • NIF sentralt skal sammen med særforbundene utvikle et årshjul med oversikt over arrangementer og mulige mediesaker på alle nivå.
 • Det må utvikles en budskapsplattform for paraidretten til bruk overfor media, samarbeidspartnere og andre.
 1. Idretten skal inkludere og likestille paraidrett i alle kommunikasjonskanaler. 
 • Hovedplattformene for NIF sentralt, særforbund, idrettskretser, regioner og klubber må omtale, inkludere og bruke paraidretten og dens utøvere som en naturlig del av kommunikasjonen.
 • Det bør opprettes egne nettsider om paraidrett innenfor de ulike idrettene, men paraidrett må likevel være inkludert og anerkjent på hovedsidene. 
 • Det må sørges for kompetanseheving blant ansvarlige for kommunikasjon og sosiale medier i NIF sentralt, særforbund, idrettskretser og klubber, og det må skapes arenaer for utveksling av kunnskap og erfaringer. 
 1. Idretten skal identifisere og synliggjøre flere profiler på alle nivå og i alle organisasjonsledd for å skape flere rollemodeller og øke oppmerksomheten rundt paraidretten. 
 • Utøvere fra bredde- og toppidretten må synliggjøres som ambassadører, for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha noen å identifisere seg med. 
 • Media må oppmuntres til å profilere personer med funksjonsnedsettelse fra alle organisasjonsledd, på alle nivå og i ulike roller (trenere, frivillige, ansatte, utøvere på ulike nivå – både bredde og topp).