Sentrale innsatsområder for paraidretten

Ønsket om at mennesker med funksjonsnedsettelser skal være fullt inkludert i idretten, er viktig. Det kreves imidlertid målrettede og forsterkede tiltak for å lykkes i det tempoet idretten har ambisjoner om.

For å nå målet om én idrett – like muligheter etablerer strategien mål innenfor følgende satsingsområder:

  • breddeidrett
  • toppidrett
  • kompetanse
  • kommunikasjon
  • anlegg
  • aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger
  • partnerskap og samarbeidsaktører