Toppidrett

Målet om å være sammen om de store prestasjonene i én toppidrett skal også inkludere paraidretten.

Skal vi utvikle de beste utøverne og skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere innen paraidretten, må miljøene og ressursene også samles og prioriteres.

Innen paraidretten har diagnose en vesentlig betydning for prestasjon og klassifisering, og for individuelle helsefremmende og skadeforebyggende tiltak. Det må jobbes for at kompetansen på disse områdene skal være tilgjengelig på tvers av særidrettene.

Paraidrettens toppidrettsutøvere skal ha likestilte muligheter til å trene og konkurrere med andre toppidrettsutøvere. Det krever tilrettelegging tilpasset den enkelte, ved hjelp av utstyr, ledsagere, assistenter og tegnspråktolk.