Det gjennomføres mye forskning og for spesifikke interesser bør man søke i de store databasene. All forskning er ikke gratis tilgjengelig for alle, men mye er åpent hvis man er student ved en høyskole eller universitet og man er logget inn på universitetets nett eller innside. Utover dette kan man finne open access forskning - som er tilgjengelig for alle.

Vi har spurt forskeren Julia Baumgart om å løfte frem noen relevante artikler innenfor temaet trening og paraidrett, og vi håper disse kan inspirere til å utforske forskningsfeltet innenfor para. Se gjerne i referanselistenen til artiklene for mer forskningen innenfor samme felt.