Det gjennomføres mye forskning og for spesifikke interesser bør man søke i de store databasene. All forskning er ikke gratis tilgjengelig for alle, men vi har lagt til link til artiklene som har fri tilgang og kan leses i sin helhet, samt link til abstrakt der dette ikke er mulig. Mange artikler er likevel åpne hvis man er student ved en høyskole eller universitet og man er logget inn på universitetets nett eller innside. I dette tilfelle kan artikkelen nås i sin helhet fra link til abstraktet.