Registrering og definisjon

En kime til frustrasjon i organisasjonen, og derav følgende uklare tiltak, ligger i at det for ofte settes likhetstegn mellom mennesker med funksjonsnedsettelser generelt, og potensielle parautøvere.

Selv om idretten samlet sett skal legge til rette for at alle utøvere skal kunne ta del i idretten ut fra egne forutsetninger, gjennomføres det målrettede tiltak for disse målgruppene. En av årsakene til det er behovet for å kunne klassifisere utøvere og dermed oppnå rettferdige konkurranser. Et viktig arbeid vil derfor være å kartlegge det reelle potensialet for rekruttering av utøvere til paraidretten mer nøyaktig. 

Det er utfordrende å kartlegge dagens situasjon og å måle utviklingen i antall utøvere, særlig på grunn av begrensninger i registrering, og manglende data. Idretten ønsker ikke å oppbevare personsensitive og medisinske opplysninger. Dermed er det mer komplisert å måle utvikling i antall utøvere og ikke minst å kommunisere informasjon om idrettstilbudet til utøvere og potensielle utøvere.