Mål for kommunikasjon

  1. Idretten skal i større grad sette paraidretten på agendaen og øke synligheten i samfunnet.
  2. Idretten skal inkludere og likestille paraidrett i alle kommunikasjonskanaler. 
  3. Idretten skal identifisere og synliggjøre flere profiler på alle nivå og i alle organisasjonsledd for å skape flere rollemodeller og øke oppmerksomheten rundt paraidretten.