Kommunikasjon

Paraidretten må få økt anerkjennelse, profilering og synlighet – både internt i idretten og i samfunnet generelt.

For å få til dette må alle ledd i norsk idrett jobbe systematisk med intern og ekstern kommunikasjon. Parautøvere i alle målgruppene må synliggjøres, slik at det skapes større forståelse for paraidretten i et samfunnsperspektiv. I tillegg til å løfte fram utøvere på ulike nivå må flere rollemodeller innen frivilligheten, på trenersiden og blant ansatte profileres. Norsk idrett må utvikle en helhetlig medie- og kommunikasjonsstrategi slik at personer med funksjonsnedsettelse kan likestilles i idretten og i samfunnet ellers.