Idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle. Å inkludere mennesker med en funksjonsnedsettelse er en av hovedmålsetningene for norsk idrett.  Vi ønsker at denne siden skal bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever idrettsglede.