Premisser for å lykkes

Bak de syv satsingsområdene ligger det noen uløste utfordringer som har kommet tydelig fram i arbeidet med parastrategien. Disse må det arbeides videre med for å muliggjøre en mer helhetlig satsing på paraidretten.