Mål for aktivitet

  1. Idretten skal arbeide for å styrke ordninger som tegnspråktolk, aktivitetshjelpemidler (26-årsgrensen), transport og rekrutteringsutstyr.
  2. Idretten skal arbeide for å få på plass nye ordninger rettet mot konkurranseutstyr og ledsagere.