Mål for kompetanse

  1. Idretten skal inkludere kunnskap om paraidrett som en obligatorisk del av all utdanning (trener-, leder-, klubb- og anleggsutvikling). 
  2. Idretten skal ha parakompetanse lett tilgjengelig for alle, uavhengig av nivå og rolle.
  3. Idretten skal ha flere ansatte med kompetanse på paraidrett, og flere med funksjonsnedsettelse skal være engasjert i idretten (ansatte, tillitsvalgte, trenere og ledere).
  4. Idretten skal legge til rette for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring på alle nivå.