Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Lokalt forbilde i paraidretten

Et lokalt forbilde i paraidretten er en paraidrettsutøver i lokalmiljøet som har gode holdninger og verdier, og som ønsker å bidra til å inkludere og rekruttere flere paraidrettsutøvere til idretten.

For å være et lokalt forbilde må følgende kriterier være tydelig til stede:

  1. Er en parautøver som er en motivator og inspirator gjennom sitt engasjement for paraidretten.
  2. Formidler gode holdninger, verdier og tanker om paraidretten i sitt lokalmiljø.
  3. Brenner for paraidrettsaktivitet og ønsker å rekruttere flere paraidrettsutøvere. Kan snakke med og møte nye parautøvere på ulike arenaer.
  4. Synliggjør paraidretten ved å delta på klubbesøk/arrangementer hos andre klubber.
  5. Er synlig på klubbens digitale flater og i lokale medier.
  6. Er en parautøver som viser bredden i paraidretten, som andre kan identifisere seg med.