Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Lokal ambassadør i paraidretten

En lokal ambassadør i paraidretten er en paraidrettsutøver i lokalmiljøet som har gode holdninger og verdier, og som ønsker å bidra til å inkludere og rekruttere flere paraidrettsutøvere til idretten.

For å være en lokal ambassadør må følgende kriterier være tydelig til stede:

  • Motiverer og inspirerer gjennom sitt engasjement for paraidretten.
  • Formidler gode holdninger, verdier og tanker om paraidretten i sitt lokalmiljø.
  • Brenner for paraidrettsaktivitet og ønsker å rekruttere flere paraidrettsutøvere. Kan snakke med og møte nye parautøvere på ulike arenaer.
  • Synliggjør paraidretten ved å delta på klubbesøk/arrangementer hos andre klubber.
  • Er synlig på klubbens digitale flater og i lokale medier.
  • Er en parautøver som viser bredden i paraidretten, som andre kan identifisere seg med.