Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Forslag til informasjon på idrettslagets nettsider:

Forslag til informasjon på idrettslagets nettsider:

Det bør være enkelt for utøveren å finne informasjon om idrettslagets tilbud, aller helst på nettsidens startside. 

Her er forslag til informasjon på idrettslages nettsider:

Vil du eller kjenner du noen som vil begynne med paraidrett?

Ta kontakt med idrettslagets paraidrettsansvarlig

 • navn på paraidrettsansvarlig
 • e-postadresse til paraidrettsansvarlig
 • mobilnummer til paraidrettsansvarlig
 • profilbilde av paraidrettsansvarlig (det er lettere å ta kontakt med et imøtekommende ansikt)

Vi ønsker at utøvere med funksjonsnedsettelse skal føle seg velkommen til idrettslaget vårt. Derfor har vi oppstartsmøter der utøveren og en person fra klubben deltar. Foresatte kan gjerne være med utøveren.

I oppstartsmøtet snakker vi om følgende:

 • Vi forteller litt om idrettslagets tilbud. 
 • Vi snakker om ønsker og forventninger til aktiviteten. 
 • Vi avklarer om det er behov for spesiell tilrettelegging, eller om det er spesielle hensyn som må tas, f.eks. om det er behov for assistanse eller tilpasset utstyr. 
 • Vi inviter til et besøk i idrettslaget, gjerne hvor trener er med.  
 • Vi avklarer hva som kan kommuniseres til de andre i utøvergruppa rundt utøverens funksjonsnedsettelse.  
 • Vi informer om medlemskap (medlemskontingent/ treningsavgift). 

 

Som utøver med funksjonsnedsettelse kan det være lurt å:

 • være forberedt på spørsmål om funksjonsnedsettelsen og hva den innebærer
 • melde fra om det du trenger hjelp til før/under/etter aktiviteten, og om det er noen begrensninger det må tas hensyn til
 • huske på at det er du som er ekspert på din funksjonsnedsettelse, mens idrettslaget er eksperten på aktiviteten. Dere må ha god kommunikasjon og tett samarbeid for at du skal få best mulig oppfølging og utvikling.

Forslag til informasjon på idrettslagets nettsider

 • Det bør være enkelt for utøveren å finne informasjon om paraidrettstilbudet, helst på nettsidens startside. 
 • Informer om hvordan utøvere kan ta kontakt dersom de vil begynne med paraidrett, for eksempel:

Vil du eller kjenner du noen som vil begynne med para-(sett inn navn på idretten)?

Ta kontakt med idrettslagets paraidrettsansvarlig:

 • navn på paraidrettsansvarlig
 • e-postadresse til paraidrettsansvarlig
 • mobilnummer til paraidrettsansvarlig
 • profilbilde av paraidrettsansvarlig

Vi ønsker å tilrettelegge for alle som vil drive med idrett. Trenger du tilrettelagt aktivitet, kan du ta kontakt med ditt lokale idrettslag, særforbundet eller idrettskretsen som vil hjelpe deg videre. 

Som utøver med funksjonsnedsettelse kan det være lurt å:

 • være forberedt på spørsmål om funksjonsnedsettelsen og hva den innebærer
 • melde fra om det du trenger hjelp til før/under/etter aktiviteten, og om det er noen begrensninger det må tas hensyn til
 • huske på at det er du som er ekspert på din funksjonsnedsettelse, mens idrettslaget er eksperten på aktiviteten. Dere må ha god kommunikasjon og tett samarbeid for at du skal få best mulig oppfølging og utvikling.

Forlsag til informasjon på idrettslagets nettside:

Vi ønsker at utøvere med funksjonsnedsettelse skal føle seg velkommen til idrettslaget vårt. Derfor har vi oppstartsmøter der utøveren og en person fra klubben deltar. Foresatte kan gjerne være med utøveren.

I oppstartsmøtet snakker vi om følgende:

 • Vi forteller litt om idrettslagets tilbud. 
 • Vi snakker om ønsker og forventninger til aktiviteten. 
 • Vi avklarer om det er behov for spesiell tilrettelegging, eller om det er spesielle hensyn som må tas, f.eks. om det er behov for assistanse eller tilpasset utstyr. 
 • Vi inviter til et besøk i idrettslaget, gjerne hvor trener er med.  
 • Vi avklarer hva som kan kommuniseres til de andre i utøvergruppa rundt utøverens funksjonsnedsettelse.  
 • Vi informer om medlemskap (medlemskontingent/ treningsavgift). 

Inkludere paraidrettsutøvere i klubbens aktiviteter (dugnader, sosiale møteplasser og arrangementer).