Korona-viruset

Den internasjonale paralympiske komite (IPC) har en egen informasjonside for parautøvere og medlemmer av IPC der de jevnlig oppdaterer i forhold til Korona-viruset. Også Norges idrettsforbund (NIF) har egen nyttig side.