Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Idrett for utviklingshemmede

Alle skal møte et godt aktivitetstilbud i norsk idrett.

Formålet til Norges idrettsforbund er å arbeide for at alle mennesker skal ha mulighet til å drive med idrett ut i fra egne ønsker og behov. Med visjonen «idrettsglede for alle» betyr det selvfølgelig også personer med utviklingshemming.

Omtrent 25 000 personer er registrert med diagnosen utviklingshemming i Norge i dag. Idrettslagene har tilbud til personer med utviklingshemming i ordinære aktivitetene eller i egne grupper med tilpasset aktivitet. Idretts-Norge har til sammen ca. 12.000 registrerte aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse, og blant disse utgjør personer med utviklingshemming en stor andel. Idrettene som har flest utøvere med utviklingshemming er svømming, håndball, fotball og boccia. Mulighetene er heldigvis mange.

Norsk idrett har mange ulike type idrettslag. Noen er særidrettslag, andre er fleridrettslag, mens noen kun tilbyr idrett for utøvere med utviklingshemming.

Særidrettslag kan være en turnklubb, svømmeklubb eller fotballklubb, mens fleridrettslag handler om et idrettslag som tilbyr flere idretter. I begge idrettslagene vil det kunne være tilbud for personer med utviklingshemming. Det finnes også forskjellig tilbud til utøvere som ønsker å konkurrere.
Alle idrettskretsene har en rådgiver i paraidrett. Denne rådgiveren har oversikt over tilbudet som finnes i hvert fylke og kan være behjelpelig med faglige råd.

Her kan du se en oversikt over pararådgivere i idrettskretsene og særforbund.

Anette Borge
Anette Borge
Rådgiver Paraidrett
Bredde, organisasjons og utvikling