Suksessfaktorer for partnerskap

  1. Idretten skal inngå langsiktige partnerskap med næringslivsaktører og stiftelser for å sikre gode og forutsigbare økonomiske rammevilkår for paraidretten. 
  • Det må sørges for langsiktige samarbeidsavtaler.
  • Det må utvikles gode planer for samarbeid som både identifiserer partnere og formål.
  • Det må opprettes avtaler som er forutsigbare og med gjensidige frister.
  1. Idretten skal senke terskelen for å delta i idrett for personer med funksjonsnedsettelser gjennom tett dialog og kunnskapsutveksling med kommuner, institusjoner og relevante interesseorganisasjoner.
  • Det må skapes felles rekrutteringsarenaer hvor den enkelte får mulighet teste ut ulike idretter over tid.
  • Det må utvikles planverk for områder som krever interaksjon mellom flere organisasjonsledd og samarbeid med eksterne partnere.
  1. Idretten skal søke kontinuerlig læring, innovasjon og utvikling for paraidretten gjennom samarbeid med akademia, forskningsinstitusjoner og andre.
  • Det må samarbeides om relevante forskningsprosjekter for å øke kompetansen om paraidrett på alle nivå i norsk idrett.
  • Det må utvikles planer som viser hvor det er behov for mer kunnskap og forskning, samt opprette direkte kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.