Mål for partnerskap

  1. Idretten skal inngå langsiktige partnerskap med næringslivsaktører og stiftelser for å sikre gode og forutsigbare økonomiske rammevilkår for paraidretten. 
  2. Idretten skal senke terskelen for å delta i idrett for personer med funksjonsnedsettelser gjennom tett dialog og kunnskapsutveksling med kommuner, institusjoner og relevante interesseorganisasjoner. 
  3. Idretten skal søke kontinuerlig læring, innovasjon og utvikling for paraidretten gjennom samarbeid med akademia, forskningsinstitusjoner og andre.