Mål for anlegg

  1. Idretten skal bedre anleggsfinansieringen, blant annet gjennom spillemiddelordningen og økte statlige og kommunale tilskudd. Dette gjelder både nye anlegg og gamle anlegg som rehabiliteres for å ta hensyn til paraidrettens behov, utover dagens krav til universell utforming.
  2. Idretten skal forankre paraidrettens behov i anleggspolitiske dokumenter internt i idrettsorganisasjonen og på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.