Kompetanse

Kompetanse er sentralt for å skape trygge og inkluderende trenere som kan ivareta både nye og erfarne parautøvere.

Kunnskap om paraidrett skal derfor være inkludert og løftet fram i idrettens kurs og kompetansetiltak generelt, og i trenerutviklingen spesielt. Dette for å få parakompetanse inn i hele idretten, slik at utøvere møter trenere og ledere som kan tilrettelegge og bygge opp under varig deltakelse og prestasjon. 

I tillegg er det viktig at norsk idrett får en samlet og koordinert kunnskapsbase som er lett tilgjengelig for alle. I denne kunnskapsbasen må kunnskapen om paraidrett være både generell, spesifikk og rettet mot ulike nivå og målgrupper. Flere ansatte i norsk idrett med kompetanse om paraidrett vil også bidra til økt kunnskap i organisasjonen. Kunnskapen bevares og videreutvikles gjennom samarbeid og kunnskapsdeling innad i og på tvers av idretter og nivå.