Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Kontakt oss

Ønsker du kontakt med noen som kan gi deg mer utfyllende informasjon om paraidrett?

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til særforbund, ansatte på fagfeltet sentralt (Idrettsforbundet) og regionalt (idrettskretsene) som kan gi deg oversikt over aktivitetstilbud og muligheter lokalt.

Ønsker du selv å bli kontaktet om tilbud og muligheter, fyll ut dette skjemaet (hvis du er under 18 år må kontaktinformasjon til foresatte være med).

I norsk idrett er det 55 særforbund, og alle har ansvar for organisering og tilrettelegging av fysisk aktivitet for funksjonshemmede i sine idretter.

Kontaktpersoner i særforbund (liste over kontaktpersoner med ansvar for paraidrett i hvert enkelt særforbund)