Mål for breddeidretten

  1. Idretten skal tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende aktivitets- og konkurransetilbud for alle målgrupper i paraidretten, uavhengig av funksjonsvariasjon, nivå og alder.
  2. Idretten skal rekruttere flere nye parautøvere gjennom et forpliktende samarbeid internt og eksternt og ha gode strukturer for informasjon og kompetansedeling. 
  3. Idretten skal forankre arbeidet med paraidretten i planverket på alle nivå i organisasjonen gjennom økt bevissthet, og tiltak som utvikler kompetanse om paraidrett. 
  4. Idretten skal styrke rammebetingelsene for paraidretten gjennom økt samarbeid, langsiktighet og forankring internt og eksternt.