Suksessfaktorer for kompetanse

 1. Idretten skal inkludere kunnskap om paraidrett som en obligatorisk del av all utdanning (trener-, leder-, klubb- og anleggsutvikling). 
 • Trenerløypa skal inneholde spesifisert kunnskap om paraidrett på alle nivå.
 • Alle som utvikler kurs og utdanningstilbud i idretten, må inkludere relevant kunnskap om paraidrett.
 • All utdanning i regi av NIF, særforbund og idrettskretser må inneholde en introduksjon til paraidrett.

 1. Idretten skal ha parakompetanse lett tilgjengelig for alle, uavhengig av nivå og rolle.
 • NIF sentralt skal jobbe for å ha tilstrekkelige ressurser til å utvikle en sentral kunnskapsbase. 
 • NIF sentralt, særforbundene og Olympiatoppen skal samarbeide om å videreutvikle en kunnskapsbase. 
 • Særforbundene må sørge for at utdanningen innen paraidrett i sin idrett er synlig og oppdatert.

 

 1. Idretten skal ha flere ansatte med kompetanse på paraidrett, og flere med funksjonsnedsettelse skal være engasjert i idretten (ansatte, tillitsvalgte, trenere og ledere).
 • Ansatte i norsk idrett må være bevisst paraidrett i utførelsen av sine arbeidsoppgaver.
 • Særforbund bør oppmuntre tidligere aktive utøvere til å engasjere seg videre i idretten. 
 • Særforbund, idrettskrets og idrettslag må synliggjøre muligheten for parautøvere til å engasjere seg i idretten.
 • NIF sentralt, særforbund, Olympiatoppen og relevante forskningsmiljøer må samarbeide i utviklingen av en kunnskapsbase.

 1. Idretten skal legge til rette for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring på alle nivå. 
 • NIF sentralt, særforbund og idrettskretser skal legge til rette for nasjonale, regionale og lokale samlinger og møteplasser, i egen idrett og på tvers av idretter.
 • Det skal tilrettelegges for kompetanseheving og erfaringsutveksling på allerede etablerte møteplasser.