Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Om Special Olympics Norge

I 2015 ble Norges idrettsforbund (NIF) akkreditert som Special Olympics Norge. Ved å være medlem i Special Olympics International har NIF et ansvar for å tilby barn, unge og voksne ukentlig idrettsaktivitet og konkurranse. Utøvere på alle ferdighetsnivåer trener og konkurrerer i 30 sommer- og vinteridretter - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som Special Olympics Norge har NIF også mulighet til å sende en tropp til Special Olympics World Games og andre internasjonale idrettskonkurranser.

World Games er et internasjonalt idrettsarrangement som gir mennesker med utviklingshemming muligheter til å konkurrere uansett ferdighetsnivå. 

Som et ledd i å styrke arbeidet med å integrere idrett for utviklingshemmede i den norske idrettsorganisasjonen, har NIF opprettet et eget utvalg for idrett for utviklingshemmede (UIU).

Du kan lese mer om Special Olympics-bevegelsen og idrett for utviklingshemmede i nedtrekksmenyen under.

Special Olympics er en verdensomspennende bevegelse som jobber for å inkludere mennesker med utviklingshemming i alle deler av samfunnet. 

Organisasjonen opererer i over 190 land og støtter mer enn 5 millioner utøvere og unified partnere. 

World Games arrangeres annenhvert år, sommer eller vinter. Disse arrangementene samler tusenvis av utøvere fra hele verden for å konkurrere og oppleve felleskapet arrangementet legger opp til. 

 

Innflytelse og betydning

Special Olympics arbeider for å endre holdninger og bryte ned barrierer som personer med intellektuelle funksjonshemninger ofte møter. Organisasjonen fremmer inkludering og respekt gjennom samfunnsengasjement og utdanningsprogrammer som øker bevisstheten om evnene og bidragene til mennesker med intellektuelle funksjonshemninger. Det tilbys også gratis helseundersøkelser og oppfølging til utøvere som har begrenset tilgang til helsetjenester.

Special Olympics International spiller en viktig rolle i å skape et mer inkluderende samfunn der alle mennesker, uansett evne, har muligheten til å delta i sport og oppleve personlig vekst, vennskap og samfunnsengasjement.

 

Hovedområder for Special Olympics 

Idrett: 

Tilbyr trening og konkurranser i over 30 olympiske idretter. Dette inkluderer både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. 

 

Unified Sport:  

Idrettsaktivitet der utøvere med og uten utviklingshemming konkurrerer sammen på lag 

 

Healthy Athletes Program:  

Tilbyr helseundersøkelser og tjenester til utøvere for å forbedre deres generelle helse og velvære. 

 

Young Athletes Program:  

Et introduksjonsprogram for barn i alderen 2-7 år som utvikler motoriske ferdigheter og sosial interaksjon gjennom lekbaserte aktiviteter. 

 

Athlete Leadership Programs:  

Tilbyr lederutdanningsprogrammer til personer med utviklingshemming. Deltakerne utvikler lederegenskaper gjennom å delta i organisatoriske oppgaver, være ambassadører og trenere. 

 

Du finner Special Olympics på  XFacebookYouTubeInstagramTikTok, and LinkedIn

Les mer om hva organisasjonen jobber med her

Special Olympics World Games ble arrangert for første gang sommeren 1968 i Chicago. De første vinterlekene fulgte i 1977.

I 1993 ble World Games for første gang arrangert utenfor USA, da Østerrike (Salzburg) var vertsnasjon. I 2003 var Irland den første internationale vert for sommerlekene. Siden den gang har er både Winter Games og Summer Games blitt avviklet på ulike kontinenter

Se dokumentaren Verdens vakreste leker fra Special Olympics World Summer Games i 2019

Sport, kultur og helse
Selv om fokus i World Games er på idrett og konkurranse, er målet med lekene også å bidra til utøvernes menneskelige utvikling. Det er tradisjon at World Games innledes med en kulturelt "Host Town", i en vertsby i nærheten av der lekene skal foregå. Her skal deltagerne besøke lokale attraksjoner, møte lokale og bli kjent med en ny kultur. På denne måten bidrar utøverne selv til å  - skape oppmerksomhet og forståelse for mennesker med utviklingshemning i den nasjonen lekene foregår.

Under World Games inviteres alle deltagere også med i et helsepropgram kalt «Healthy Athletes». Her testes utøverne og får veiledning om fysisk og mental helse. Dersom de har behov for det får de nye briller, sko og annet sportsutstyr.

Norge har deltatt i Special Olympics følgende år:

 • 2023 - Special Olympics World Summer Games, Berlin/Germany (43 utøvere og unified partnere) 
 • 2019 - Special Olympics World Summer Games, Abu Dhabi/UAE (31 utøvere og unified partnere) 
 • 2017 Special Olympics World Winter Games, Graz/Schladming, Austria (35 utøvere) 
 • 2015 Special Olympics World Summer Games, Los Angeles, USA (24 utøvere) 
 • 2013 Special Olympics World Winter Games, PyeongChang, South Korea (28 utøvere) 
 • 2011 Special Olympics World Summer Games, Athens, Greece (43 utøvere) 
 • 2009 Special Olympics World Winter Games, Nagano, Japan (17 utøvere) 
 • 2007 Special Olympics World Summer Games, Shanghai, China (14 utøvere) 

 

Du kan lese mer om Special Olympics International her

Les om Special Olympics World Games her

Utvalg for utviklingshemmede har vedtatt kriterier for uttak for deltakelse i Special Olympics World games.

Kriteriene ble sist revidert i september 2017. 

Retninglinjer og uttakkriterier for norsk deltakelse i Special Olympics World Games:

Som del av NIFs akkreditering hos Special Olympics International forplikter NIF / Special Olympics Norge (SON) seg til å delta i World Games, hvert fjerde år sommer og vinter. Arrangementet er et internasjonalt breddeidrettsarrangement, som primært har som mål å gi aktive deltagere med en utviklingshemning en motivasjon til ytterligere aktivitet i idrettslagene. I tillegg kan norsk deltagelse medføre oppmerksomhet som kan gi økt rekruttering fra målgruppen i idrettslagene.

Retningslinjer for norsk idretts deltagelse i Special Olympics World Games

Ansvar:

 • Norges idrettsforbund (NIF), som Special Olympics Norge, utpeker en hovedleder for delegasjonen, som er ansvarlig for det administrative arbeidet i forbindelse med deltagelsen.
 • Særforbundene er ansvarlig for å gjøre forsvarlig uttak og stille med idrettsfaglig kompetanse i forbindelse med deltagelse.

Økonomi:

 • NIF er ansvarlig for finansieringen av en tilstrekkelig delegasjonsledelse fra Special Olympics Norge.
 • De aktuelle idrettene/særforbundene må selv prioritere egne midler som dekker deler av kostnadene ved å sende deltagere til World Games og til et forsvarlig forarbeid for sine utøvere.

Størrelse på delegasjonen:

 • Endelig valg av idretter og antall utøvere skjer etter innstilling fra særforbundene. Dette må sees i sammenheng med den økonomiske situasjonen i idretten, og en prioritering av midler til deltagelse i større idrettsarrangementer vs. midler til rekruttering nasjonalt gjennom idrettslagene.

Uttak av idretter norske utøvere skal delta i

 1. Uttak av idretter er avhengige av kvote (idretter, antall, klasse og kjønn) gitt av Special Olympic International. SOI tildeler kvote, NIF/SON bestemmer delegasjonens størrelse og sammensetning for det enkelte arrangementet.
 2. NIF/SON gjennomfører uttak av idretter basert på hovedmålet om å forsterke idrettsaktiviteten for målgruppen nasjonalt. Idrettene må synliggjøre potensial og ambisjoner slik at World Games er et godt virkemiddel for økt idrettsaktivitet nasjonalt.
 3. Idrettene må være organisert i norsk idrett, gjelder i hele aktivitetslinjen (særforbund og idrettslag).
 4. Uttaket skal skje i dialog med respektive særforbund som jobber godt og kontinuerlig med målgruppen. Dette skal føre til et forpliktende samarbeid om å sende utøvere til World Games.

Uttakskriterier fra NIF og særforbund 

 • Særforbundene er ansvarlig for at utøverne er sportslig rustet til deltagelse, og særforbundene foretar de endelige uttakene av utøvere. (innenfor rammer satt av NIF/SON og SOI)
 • For å bli godkjent som en konkurransedyktig utøver, må vedkommende aktivt trene og delta i offisielt anerkjente konkurranser innenfor sin idrett. Det skal være et mål om at konkurransene har en tilnærming til regelverket som Special Olympics International har satt.
 • Utøveren må være tilsluttet et idrettslag i NIF og underlagt NIFs regelverk.
 • Utøveren må være i stand til å reise og bo i utlandet
 • Utøveren må delta på obligatoriske samlinger for delegasjonen i regi av NIF i forkant av verdenslekene. Spesielle grunner til ikke å delta skal godkjennes av hovedleder.
 • Utøvere som tas ut til å delta i internasjonale konkurranser skal speile mangfoldet i norsk idrett og ferdigheter på forskjellige nivåer skal være representert.
 • Det er et mål å rekrutterer nye deltakere slik at man får et bredere antall utøvere å velge fra; med utgangspunkt i alder, kjønn og etnisitet.

For å styrke arbeidet med å integrere idrett for utviklingshemmede i den norske idrettsorganisasjonen, opprettet Norges idrettsforbund i 2014 Utvalg for idrett for utviklingshemmede (UIU).

UIU har møter minst to ganger i året og skal representere og ivareta interessene til utøvere med utviklingshemning som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i NIF.


Medlemmer i UIU 2023 - 2025:

  • Arne Bård Dalhaug - Leder UIU
  • Jan Olav Sørlie - Særforbundsrepresentant, Norges bandyforbund
  • Daiane Dale - Utøverrepresentant, Norges bandyforbund
  • Gunn Strand Hutchinson - Ekspertrepresentant, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
  • André Høidebråten - Særforbundsrepresentant, Norges badmintonforbund
  • Brenda Garbin - Foresatt-representant, Norges Gymnastikk- og turnforbund
  • Anette Borge - Sekretær, Norges idrettsforbund

 

Vedtekter for Utvalg idrett for utviklingshemmede (UIU).

Mennesker som er definert som utviklingshemmede av offentlige myndigheter, deles inn i «divisjoner». Dette gjøres for at alle utøvere skal ha mulighet til å konkurrere med andre på tilnærmet likt ferdighetsnivå. Grunnprinsippene for inndeling er:

 • Kjønn
 • Alder
 • Ferdighetsnivå basert på tidligere oppnådde resultat, enten via påmelding eller forsøksheat
 • Det skal være minimum tre og maksimum åtte utøvere i gruppen (division)
 • Det skal ikke være større differanse enn 15 % mellom svakeste og beste resultat innenfor gruppen (division)
 • I idretter som det er dømming (turn, kunstløp, ridning etc.) er det i tillegg ulik vanskelighetsgrad på øvelsene

Alle utøvere som skal delta i konkurranser i regi av VIRTUS eller Paralympics, må gjennom en internasjonal klassifisering. Alle tester som er gjennomført av pyskolog, skal i tillegg godkjenens av en VIRTUS Eligibility Officer. 

Deretter sendes dokumentasjonen inn til VIRTUS for endelig godkjenning. Utøveren må i samarbeid med særforbundet fastslå om utøveren skal klassifiseres internasjonalt.

VIRTUS Eligibility Officer i Norge heter Anja Vaskinn. 

Ta kontakt med ditt særforbund for klassifisering.

Kontaktinfo VIRTUS klassifisering i Norge: paraidrett@idrettsforbundet.no 

Norgesleker er en nasjonal konkurransearena for utøvere med utviklingshemning på tvers av idretter. Norges idrettsforbund, sammen med særforbund og klubber arrangerte i mars 2024 den første utgaven av Norgesleker på Lillehammer. 

Les mer om Norgesleker her