Birgit Skarstein. Foto: Kristin Bentdal Larsen
Birgit Skarstein. Foto: Kristin Bentdal Larsen

Aktivitetsmateriell

Her finner du linker til materiell, publikasjoner og filmer som kan bidra til å øke kunnskapen om paraidrett.

Inspirasjonsfilmer
Bli barnets beste trener - det viktige første møtet

 

Idrettsskole for alle 
Denne filmen har som mål å gi trenere og ledere i idrettslag, mens også lærere og andre interesserte, tips og ideer om hvordan man kan legge bedre til rette for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Denne filmen inneholder blant annet:
- Aktivitetsbank
- Beskrivelse av ulike funksjonsnedsettelser
- Informasjon om aktivitetshjelpemidler

I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de spesifikke idrettene er det også mange generelle øvelser som passer uavhengig av idrett eller funksjonshemning.

Gå til aktivitetsbanken.

I aktivitetskassen, som driftes av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, finner man aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget, men her kan trenere i idrettslag også finne mange nyttige tips. Her er det søkelys på glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

Gå til aktivitetskassen.

"Tilpasset fysisk aktivitet" og "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" (2022)
Inge Morisbak har i et nytt hefte samlet refleksjoner om "Tilpasset fysisk aktivitet" som praksis og hvilket verdi- og faggrunnlag den bygger på, samt hvorfor "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" kan betegnes som et fagfelt og profesjon.
Les mer om heftet her.

Unge funksjonshemmede (2021): Barrierefri fritid - en inkluderingsveileder.

Norges idrettsforbund (2008) Stasjontrening - tips til aktivitet for utøvere med og uten funksjonshemning

Norges friidrettsforbund (2010) Friidrett for funksjonshemmede

Kultur- og kirkedepartementet (2003) Veileder - Vinteraktiviteter for funksjonshemmede

Beitostølen Helsesportssenter
"Aktivitetshefter" og "Aktivitetshjelpemidler - veiledere" 

Beitostølen Helsesportssenter er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med avtaler med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt. 

Svein Bergem og Eva K. Robertson (2022):
Barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte sine erfaringer med aktivitetshjelpemidler i sin hverdag

Barrierefri fritid! (Unge funksjonshemmede 2020)
En inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere.

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser (2020):
På oppdrag for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har Oslo Economics, i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter, gjennomført en studie for å belyse målgruppens behov og identifisere mulige tiltak fra idrettens side for å styrke deltakelsen. Rapporten ble offentliggjort 29. oktober 2020.

Se fremleggelsen av rapporten og debatten i opptak.

Last ned hele rapporten (pdf)


Anne-Merete Kissow og Lena Klasson (2018):
Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på fysisk aktivitet. 
- En systematisert kunnskapsoversikt

Tove Brita Eriksen (2014):
 
Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne i barnehage og skole. (Universitetsforlaget) 

Abstrakter fra VISTA-konferansen 2011 (pdf)

Abstrakter fra VISTA-konferansen 2013 (pdf)

Abstrakter fra VISTA-konferansen 2015 (pdf)

Senter for idrettsforskning - NTNU (2010): 
Idrett for alle - en studie av funksjonshemmedes idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet

Vegard Strøm (2010): 
Tilrettelagt klatring for barn med cp  - prosjektoppgave

Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik (2009): 
Fysisk aktivitet og idrett - en pilotstudie av utviklingshemmedes aktivitet 

Likestillings- og diskrimineringsombundet og Norges idrettshøyskole (2008):
Likestilling og mangfold i norsk idrett - bedre med flere på banen 

Publikasjoner andre nordiske land:

Er fritidslivet et springbrett? (2024)
Perspektiver på hvorvidt deltagelse i en samfundsarena kan være medskabende til deltagelse i andre for mennesker med handicap.

Idræt for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark (2022)
Dette er en rapport fra Idrættens Analyseinstitutt og Parasport Danmark som tar for seg barrierer for idrettsdeltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse.
Les artikkelen om rapporten.
Last ned hele rapporten.

Norges bordtennisforbund (2009) Aktiv med liten ball i en stor idrett

Norges bueskytterforbund (2004) Bueskyting - sport for alle

Norges fotballforbund (2017) Tilrettelagt fotball

Norges friidrettsforbund (2010)
 Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Norges bandyforbund (2021) Velkommen til el-innebandy

Norges bandyforbund (2022) Super-innebandytreneren

Norges gymnastikk- og turnforbund (2017) Idrett for alle

Norges skiforbund (2010) Ski og funksjonshemmede

Norges skytterforbund (2021) Paraskyting 

Norges svømmeforbund  (2018) Parasvømming - Frihet i vann for alle

Norges svømmeforbund (2020) Svømmeidrett for alle – Hvordan kan vi legge til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser 

Norges håndballforbund (2020) Rullestolhåndball 

Norges kamsportforbund/ Norges bryteforbund / Norges bokseforbund (2023) En idrett - like muligheter for alle

 

Innenfor området paraidrett tilbys kurset:
Tilrettelegging paraidrett

Kurset er et 4-timers som er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:

- Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?
Fire målgrupper; utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.

- Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet

- Tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter

Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten ( idrettslag, særkretser, regioner, idrettsråd m.m).

Er du interessert i å delta på kurs, eller ønsker ditt idrettslag å arrangere et slikt kurs? Ta kontakt med din lokale idrettskrets eller de regionale fagkonsulenter paraidrett.