Birgit Skarstein. Foto: Kristin Bentdal Larsen
Birgit Skarstein. Foto: Kristin Bentdal Larsen

Aktivitetsmateriell

Her finner du linker til materiell, publikasjoner og filmer som kan bidra til å øke kunnskapen om paraidrett.

Idrettsskole for alle 
Denne filmen har som mål å gi trenere og ledere i idrettslag, mens også lærere og andre interesserte, tips og ideer om hvordan man kan legge bedre til rette for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Denne filmen inneholder blant annet:
- Aktivitetsbank
- Beskrivelse av ulike funksjonsnedsettelser
- Informasjon om aktivitetshjelpemidler

I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de spesifikke idrettene er det også mange generelle øvelser som passer uavhengig av idrett eller funksjonshemning.

Gå til aktivitetsbanken.

I aktivitetskassen, som driftes av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, finner man aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget, men her kan trenere i idrettslag også finne mange nyttige tips. Her er det søkelys på glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

Gå til aktivitetskassen.

Unge funksjonshemmede (2021): Barrierefri fritid - en inkluderingsveileder.

Norges idrettsforbund (2008) Stasjontrening - tips til aktivitet for utøvere med og uten funksjonshemning

Norges friidrettsforbund (2010) Friidrett for funksjonshemmede

Kultur- og kirkedepartementet (2003) Veileder - Vinteraktiviteter for funksjonshemmede

Beitostølen Helsesportssenter
"Aktivitetshefter" og "Aktivitetshjelpemidler - veiledere" 

Beitostølen Helsesportssenter er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med avtaler med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt. 

Barrierefri fritid! (Unge funksjonshemmede 2020)
En inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere.

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser (2020):
På oppdrag for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har Oslo Economics, i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter, gjennomført en studie for å belyse målgruppens behov og identifisere mulige tiltak fra idrettens side for å styrke deltakelsen. Rapporten ble offentliggjort 29. oktober 2020.

Se fremleggelsen av rapporten og debatten i opptak.

Last ned hele rapporten (pdf)


Anne-Merete Kissow og Lena Klasson (2018):
Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på fysisk aktivitet. 
- En systematisert kunnskapsoversikt

Tove Brita Eriksen (2014):
 
Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne i barnehage og skole. (Universitetsforlaget) 

Abstrakter fra VISTA-konferansen 2011 (pdf)

Abstrakter fra VISTA-konferansen 2013 (pdf)

Abstrakter fra VISTA-konferansen 2015 (pdf)

Senter for idrettsforskning - NTNU (2010): 
Idrett for alle - en studie av funksjonshemmedes idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet

Vegard Strøm (2010): 
Tilrettelagt klatring for barn med cp  - prosjektoppgave

Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik (2009): 
Fysisk aktivitet og idrett - en pilotstudie av utviklingshemmedes aktivitet 

Likestillings- og diskrimineringsombundet og Norges idrettshøyskole (2008):
Likestilling og mangfold i norsk idrett - bedre med flere på banen

Norges bordtennisforbund (2009) Aktiv med liten ball i en stor idrett

Norges bueskytterforbund (2004) Bueskyting - sport for alle

Norges fotballforbund (2017) Tilrettelagt fotball

Norges friidrettsforbund (2010)
 Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Norges gymnastikk- og turnforbund (2017) Idrett for alle

Norges skiforbund (2010) Ski og funksjonshemmede

Norges skytterforbund (2021) Paraskyting 

Norges svømmeforbund  (2018) Parasvømming - Frihet i vann for alle

Norges svømmeforbund (2020) Svømmeidrett for alle – Hvordan kan vi legge til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser 

 

Innenfor området paraidrett tilbys kurset:
Tilrettelegging paraidrett

Kurset er et 4-timers som er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:

- Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?
Fire målgrupper; utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.

- Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet

- Tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter

Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten ( idrettslag, særkretser, regioner, idrettsråd m.m).

Er du interessert i å delta på kurs, eller ønsker ditt idrettslag å arrangere et slikt kurs? Ta kontakt med din lokale idrettskrets eller de regionale fagkonsulenter paraidrett.