Finansiering

Det er positivt at det finnes mange kilder til finansiering og gode partnere både internt i idretten og i det offentlige, blant privatpersoner, i næringsliv, organisasjoner og stiftelser.

Paraidrettens rammebetingelser, spesielt med hensyn til finansiering, framstår ofte som uoversiktlige og fragmenterte. 

En utfordring for idretten er likevel at mange paraidrettstilbud blir organisert gjennom kortvarige prosjekttilskudd. Det brukes ofte mye ressurser på rapportering og innovativ søknadsskriving framfor arbeid med å forsterke tiltak som fungerer. Kort tidshorisont og usikker finansiering gjør det også utfordrende å skape god forankring og vilje til å sette i gang ute i idrettslagene.

For å styrke selve idrettsaktiviteten og idrettslagenes forutsetninger for å utvikle paraidretten, blir det sentralt å forsøke å samle ressursene og koordinere arbeidet på en mer hensiktsmessig og helhetlig måte. Målet må være å styrke rammebetingelsene for paraidretten gjennom økt samarbeid, forutsigbarhet og forankring internt og eksternt.