Suksessfaktorer for toppidretten

 1. Idretten skal prioritere å styrke rammebetingelsene for å gi dagens og morgendagens parautøvere forutsigbarhet og langsiktighet, slik at flere kan hevde seg internasjonalt.
 • Fjerne barrierer som skiller trenings- og konkurranseutstyr, samt sikre opphør av 26-årsgrensen for aktivitetshjelpemidler.
 • Utvikle en ledsager- og assistentordning som gir parautøvere likestilte muligheter til å trene og prestere.
 • Prioritere økonomiske rammer som sikrer forutsigbarhet for utvikling av landslagsmodellen.
 • Jobbe for å styrke inntektsmuligheter som gjør det mulig å velge toppidrett som yrke.

 

 1. Idretten skal utvikle paratoppidretten på samme grunnlag som toppidretten ellers med målstyring, forventninger og krav.
 • Alle særforbund skal ha en tydelig beskrivelse av paraidretten i sportslig plan og strategi.
 • Særforbund skal utarbeide utviklingstrapper som beskriver idrettslig karrierevei for parautøvere.
 • Den administrative organiseringen av toppidretten skal være enhetlig og flere personalressurser skal ha paraidrett som arbeidsfelt.
 • Særforbund og Norges idrettsforbund skal være vertskap for flere internasjonale konkurranser og mesterskap.

 

 1. Idretten skal skape flere arenaer for deling og tilgjengeliggjøring av relevant kompetanse på tvers av paraidrettene.
 • I definerte regioner skal det etableres og utvikles toppidrettsmiljø hvor skoler, særforbund og Olympiatoppen spiller på lag.
 • Det skal etableres arenaer og miljøer for deling av tilgjengelig kompetanse og kunnskap for trenere.
 • Det skal fastsettes nasjonale prioriteringer basert på miljø, kompetanse, anlegg og fasiliteter.