Kurs/kompetanse

Innenfor området paraidrett tilbys kurset: Tilretteleggingskurs paraidrett

Kurset er et 4-timers som er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:

- Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse? Fire målgrupper; utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.

- Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet

- Tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter

Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten ( idrettslag, særkretser, regioner, idrettsråd m.m).

Er du interessert i å delta på kurs, eller ønsker ditt idrettslag å arrangere et slikt kurs?

Ta kontakt med din lokale idrettskrets og de regionale fagkonsulenter i paraidrett.