Lederutdanningsprogrammet er en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk trening og støtte av «medleder». Programmet vil inneholde tre fysiske samlinger og to digitale samlinger. Samlingene vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening og det forutsettes at du deltar 100% på alle.

I løpet av perioden 2024-2026 skal 3 kull fullføre lederutdanningsprogrammet. Første kullet har samlinger fra mars til november i 2024.

Samlingene for første kullet er satt til følgende tider: 

Samling 1 – fysisk: 20. – 21. mars 2024, Lillehammer

Tema: Meg som leder

Samling 2 – digital: 29. mai 2024, Teams (1,5 timer)

Tema: Status og erfaringsdeling

Samling 3 – fysisk: 14. – 15. september 2024, sted kommer

Tema: Lede gjennom andre

Samling 4 – digital: 16. oktober 2024, Teams (1,5 timer)

Tema: Status og erfaringsdeling

Samling 5 – fysisk: 21. – 22. november 2024, sted kommer

Tema: Meg og idretten