Ofte stilte spørsmål

Målet er at Norgesleker skal arrangeres annenhvert år, og alltid året før Special Olympics World games.

I 2024 arrangeres Norgesleker vinter på Lillehammer, fra 21. - 24. mars, samtidig med NM-veka og NM på ski

Vi ønsker å kunne arrangere sommerversjon av Norgesleker i samarbeid med særforbund i 2026.

Planleggingen for dette vil starte våren 2024. Ta gjerne kontakt på e-post dersom du har spørsmål knyttet til Norgesleker 2026.

Telenor ble i juni 2023 offisiell samarbeidspartner for Special Olympics Norge og Norgesleker. Det kan du lese mer om her

Er du nysgjerrig på hvordan din bedrift eller organisasjon kan være en samarbeidspartner for idrett for utviklingshemmede? Ta kontakt med oss på e-post

Målet med Special Oltmpics Norgesleker er å tilby et felles nasjonalt mesterskap for utviklingshemmede annet hvert år.

Gjennom Norgesleker skal vi:

  • Tilby en felles nasjonal konkurransearena for utviklingshemmede utøvere
  • Skape synlighet for idrett for utviklingshemmede
  • Bidra til å øke kompetansen om idrett for utviklingshemmede i idrettslag og særforbund
  • Bidra til å motivere og rekruttere flere barn og unge med utviklingshemning til ukentlig trening gjennom idrettslagene

 

For å kunne delta i Norgesleker må du:

  • ha en utviklingshemning og være medlem av en klubb/idrettslag i Norges idrettsforbund

  • ha fylt 13 år eller fylle 13 år i 2024

Diagnosen utviklingshemming innebærer først og fremst nedsatt funksjonsevne på det kognitive området. Begrepet «kognitiv funksjon» beskriver evnen til å oppfatte, vurdere, bearbeide, lagre, gjenhente og handle målrettet på informasjon fra omgivelsene.

Utviklingshemming graderes i lett, moderat, alvorlig og dyp.

 

Deltakeravgift bestemmes av hvert enkelt idrett. Dette finner du informasjon om på særforbundenes infosider.

Utøverbankettenankett koster 350,- per utøver/ledsager og betales ved påmelding.

Overnatting og transport betales av hver enkelt.