18idrettforalle1.jpg
10
aug
2022

Sportsskolen for barn og unge med fysisk funksjonshemninger (Kalnes)

Sted: Kalneshallen
Start: 10.08.2022 10:00
Slutt: 12.08.2022 13:30

Bli med på Sportsskolen - en idrettsleir for barn og unge mellom 8-20 år med fysisk funksjonshemninger. Påmeldingsfrist: 25. juli 2022.

Invitasjon, klikk her.

Planen i år er
Mandag-onsdag: Målgruppa utviklingshemninger
Onsdag-fredag: Målgruppa fysisk funksjonshemninger
Onsdag er felles på Sarpsborg Rostadion

Hva er Sportsskolen?
Å føle tilhørighet og inkludering er viktig for alle og enhver, og kanskje spesielt viktig for de barn og unge med ekstra utfordringer i hverdagen. Sportsskolen skal være en arena hvor barn og unge kan få prøve de idretter som finnes i sitt område, på en trygg og tilpasset måte. 

  • Idrettene tilpasses den enkelte slik at opplevelsen med idrett kan være positivitet og mestringsfylt.
  • Det engasjeres dyktige instruktører fra både lokale idrettslag og særforbund/kretser. 
  • Deltakerne vil bli fulgt opp og veiledet inn i den aktiviteten de eventuelt ønsker å fortsette med.
  • En sportskskole/sommerskole på lik linje med håndball- og fotballskoler.

Viken idrettskrets arrangerer Sportsskolen i samarbeid med idrettsfag ved Kalnes videregående skole, Nav hjelpemiddelsentral og Norges idrettsforbund.

Pris
400 kr per deltaker

Adresser
Onsdag
Sarpsborg Rostadion, Tuneveien 60, 1712 Grålum
Torsdag og fredag
Kalneshallen, Agronomveien 6, 1712 Grålum (HC-parkering)  
Kalnes vgs, Sandtangen 85, 1712 Grålum (Hovedparkeringsplassen)