2015Grenseløs idrettsdag 2015_Tommy Urhaug_Arnt Kalvik__bordtennis.jpg

Bli med på en undersøkelse som kan forme et bedre idrettstilbud!

På oppdrag for Norges idrettsforbund gjennomfører Oslo Economics (OE), i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) en studie av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hensikten med studien er å undersøke: a) Hvilke behov har mennesker med funksjonsnedsettelser (og deres pårørende) for informasjon, aktivitetstilbud og oppfølging for at de skal delta i idrettslag? b) Hvordan tilfredsstiller dagens informasjon og aktivitetstilbud behovene til mennesker med funksjonsnedsettelser?

Klikk på lenkene for å delta
:

Undersøkelsen tar 10-20 minutter å besvare, og det hadde vært veldig fint om undersøkelsen kan svares på innen 15. april 2020.

Målgruppen for studien er mennesker med bevegelseshemning, synshemning og/eller utviklingshemning og deres pårørende.

OE/BHSS ønsker å få innspill fra både de som driver med idrett i dag, de som har drevet med idrett tidligere og de som aldri har drevet med idrett. Vi håper dere vil bidra til studien gjennom å besvare en av spørreundersøkelsene (se lenker nederst).

I lenkene under er det to ulike spørreundersøkelser:
- En til mennesker med funksjonsnedsettelser over 16 år
- En til foresatte til mennesker med funksjonsnedsettelser som er enten mellom 6 og 16 år eller over 16 år, men som ikke har mulighet til å svare på undersøkelsen selv.

Hvis du er forelder til én eller flere i målgruppen som er over 16 år og som kan tenke seg å svare på undersøkelsen, er det fint at denne undersøkelsen videresende til vedkommende.

Undersøkelsen er utformet med en funksjonalitet som gjør at blinde/svaksynte kan gjennomføre undersøkelsen. Svarene vil være et viktig bidrag til arbeidet med å forme et bedre idrettstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Nærmere veiledning til hvordan spørsmålene skal besvares, samt hvordan hensyn til personvern ivaretas gis inne i selve undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulig å avslutte undersøkelsen og fortsette ved et senere tidspunkt. Undersøkelsen må fullføres når den påbegynnes.

Har man spørsmål til studien eller til spørreundersøkelsen, er det bare å ta kontakt med Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics på e-post ens@osloeconomics.no eller telefon 412 96 144.