Idrett.jpg

Rapporten "Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser"

Pararapport med klare anbefalinger om økt rekruttering.

På oppdrag for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har Oslo Economics, i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter, gjennomført en studie for å belyse målgruppens behov og identifisere mulige tiltak fra idrettens side for å styrke deltakelsen.

Rapporten ble offentliggjort 29. oktober 2020.

Se fremleggelsen av rapporten og debatten i opptak.

Last ned hele rapporten (pdf)

Idrettspresident Berit Kjøll om rapporten