Fra venstre, Eivind Åsheim, Morten Stahl Sletten og Mia Larsen Sveberg.
Fra venstre, Eivind Åsheim, Morten Stahl Sletten og Mia Larsen Sveberg.

Viktigheten av paraidrettskompetanse i ulike roller

På årets første temamøte for paraidrett, fokuserte representanter fra norsk idrett på betydningen av paraidrettskompetanse i ulike roller i idretten. Tre foredragsholdere delte sine personlige historier og erfaringer, og ga verdifulle råd om hvordan idretten kan bli mer inkluderende.

Innleggsholderne var Morten Stahl Sletten, Leder av Norges Døveidrettsutvalg, som delte perspektiver basert på sin egen reise inn i idretten. Mia Larsen Sveberg, Idrettsstyremedlem og landslagsutøver i curling, ga også verdifulle bidrag fra sitt unike ståsted. Eivind Åsheim, Sportslig leder i Njård håndball og trener for OSI håndball, fortalte om hvordan er å være håndballtrener på høyt nivå.

I innleggende ble det også lagt stor vekt på tilgjengelighet for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser. En viktig del av dette var tilstedeværelsen av tegnspråktolk under arrangementet. Viktigheten av tegnspråktolkingen ble spesielt synlig under innlegget til Morten Stahl Sletten. Dette gjorde det mulig for døve deltakere å følge med og delta aktivt i diskusjonene. Slettens innlegg ble formidlet til alle som var til stedet og på stream gjennom tolking fra tegnspråk til tale. 

Kari Vanebo, som avsluttet temamøtet, understreket viktigheten av valgkomiteens arbeid og dets rolle i å sikre representasjon og mangfold i idrettsstyrer og ledelse. 

Hadde du ikke anledning til å delta på møtet? Se det i opptak her.