Stortinget har bevilget 15 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (Kap.352, post 73) til aktivitetstiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Tilskuddsordningen er opprettet for å bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse. Prosjekter som støttes bør derfor raskt kunne bidra til målet med ordningen.

Søknadsfrist: medio september - se nettsiden

 

Ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Frivillige organisasjoner, og stiftelser med eget organisasjonsnummer, kan søke om tilskudd til å tilby personer med nedsatt funksjonsevne gode ferie- og velferdstiltak.

Søknadsfrist: medio november- se nettsiden

Kommuner 
Det er forskjellig hva de forskjellige kommuner støtter. Ta kontakt med de enkelte kommuner, blant annet gjennom kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger.