Illustrasjonsbile av en turner

Utviklingshemmede

Idrettslagene i Norge har mange gode tilbud for utviklingshemmede. Det finnes både tilbud der utviklingshemmede er inkludert i ordinær aktivitet og egne grupper med tilpasset aktivitet.

Det største internasjonale mesterskapet for utviklingshemmede er Special Olympics World Games.

Norges idrettsforbund (NIF) ble i januar 2015 akkreditert som Special Olympics Norge. Ved å være akkreditert har NIF blant annet muligheten til å sende delegasjoner til arrangement som Special Olympics World Games.

Special Olympics World Games er et internasjonalt idrettsarrangement som gir mennesker med utviklingshemming muligheter til å konkurrere uansett ferdighetsnivå.

NIF har et eget utvalg som et ledd i å styrke arbeidet med å integrere idrett for utviklingshemmede i den norske idrettsorganisasjonen.

Utvalget består av:

 • Vibecke Sørensen, utvalgsleder, Idrettsstyret (visepresident)
 • Christian H. Johansen, Norges golfforbund
 • Jan Olav Sørlie, Norges bandyforbund 
 • Eva Skei, Norges håndballforbund
 • Eirik Dahl, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Åse Torheim, Special Olympics International 
 • Kent Daniel Danielsen, Ullensaker Golfklubb (utøverrepresentant)

NIFs administrasjon:

 • Mette M. Berg, National Director
 • Anette Borge, Sports Director

Special Olympics Norway (English).

Special Olympics World Games (vinter som sommer) er verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemning.

Utøvere på alle ferdighetsnivåer trener og konkurrerer i 30 sommer- og vinteridretter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Konkurransene tilrettelegges slik at alle konkurrerer på et rettferdig og utfordrende nivå, hvor alle gis mulighet til å vinne. Ett unikt system for divisjonering brukes i alle konkurranser – divisjonering er et system hvor utøvere/lag deles i grupper hvor de konkurrerer mot utøvere/lag med tilnærmet likt ferdighetsnivå. 

Arrangementet arrangeres hvert andre år, året før de Olympiske leker. 

17. -25. juni 2023 arrangeres Special Olympics World Summer Games i Berlin. Norge stiller med en tropp med 43 utøvere.

14.-21. mars i 2019 ble det arrangert Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi, i De forente arabiske emirater. Norge stilte med en tropp med 27 utøvere.

Les mer om troppen til Special Olympics World Summer Games 2019

I mars 2017 ble vinterlekene arrangert i Europa for andre gang. Østerrike var også vertsnasjon da lekene for første gang ble arrangert utenfor USA i 1993. Norge sendte en tropp med 35 utøvere til Special Olympics World Winter Games 2017.

Les mer om troppen til Special Olympics World Winter Games 2017

Les mer om Austria 2017 her 

I 2015 samlet sommerarrangementet i Los Angeles 6500 utøvere fra 165 land. Norge stilte med en tropp på 26 utøvere og 14 trenere/ledere.

Special Olympics er en internasjonal organisasjon som jobber med idrett for mennesker med utviklingshemning, som tilrettelegger for trening og konkurranser for 2,3 millioner utøvere i over 160 land. Utøvere på alle ferdighetsnivåer trener og konkurrerer i 30 sommer- og vinteridretter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Special Olympics har også egne familie-, skole- og helseprogram.

På hjemmesiden til Special Olympics International står det følgende:
«Special Olympics er en verdensomspennende organisasjon som skaper en ny verden ved inkludering og fellesskap. Idrettsorganisasjonen ble grunnlagt i 1968, og arbeider for utøvere med utviklingshemning. Filosofi er at alle blir akseptert og ønsket velkommen, uavhengig av evne eller uførhet.»

Special Olympics ble stiftet i 1968 av Eunice Kennedy Shriver, søsteren til John F. Kennedy. Kennedy-familien er fremdeles involvert i den daglige driften av Special Olympics.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) anerkjenner Special Olympics som en av tre internasjonale idrettsorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De andre to organisasjonene er Den internasjonale paralympiske komité og Den internasjonale komiteen for døveidrett.

Mennesker som er definert som utviklingshemmede av offentlige myndigheter, deles inn i «divisjoner». Dette gjøres for at alle utøvere skal ha mulighet til å konkurrere med andre på tilnærmet likt ferdighetsnivå. Grunnprinsippene for inndeling er:

 • Kjønn
 • Alder
 • Ferdighetsnivå basert på tidligere oppnådde resultat, enten via påmelding eller forsøksheat.
 • Det skal være minimum tre og maksimum åtte utøvere i gruppen (division).
 • Det skal ikke være større differanse enn 15 % mellom svakeste og beste resultat innenfor gruppen (division).
 • I idretter som det er dømming (turn, kunstløp, ridning etc.) er det i tillegg ulik vanskelighetsgrad på øvelsene.

Special Olympics Norway

National Director
Mette M. Berg 
+ 47 95 43 04 80
specialolympics.norge@idrettsforbundet.no

Sport Director
Anette Borge
+ 47 45 11 42 02
specialolympics.norge@idrettsforbundet.no

Utvalg for utviklingshemmede har vedtatt kriterier for uttak for deltakelse i Special Olympics World games.

Kriteriene ble sist revidert i september 2017. Uttak til Special Olympics World Sommer Games i 2019 er basert på disse kriteriene.

Retningslinjer for deltakelse

NIF har et eget utvalg som et ledd i å styrke arbeidet med å integrere idrett for utviklingshemmede i den norske idrettsorganisasjonen.

Vedtekter for Utvalg idrett for utviklingshemmede.


Her ligger referat fra Utvalg for idrett for utviklingshemmede for 2019-2021:

Referat 1

Referat 2


Utvalget består av:

 • Vibecke Sørensen, utvalgsleder, Idrettsstyret
 • Christian H. Johansen, Norges golfforbund
 • Jan Olav Sørlie, Norges bandyforbund 
 • Eva Skei, Norges håndballforbund
 • Eirik Dahl, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Åse Torheim, Special Olympics International 
 • Kent Daniel Danielsen, Miklagard Golfklubb (utøverrepresentant)

Når det gjelder internasjonal klassifisering av utøvere med utviklingshemning som skal delta i konkurranser i regi av VIRTUS og i Paralympics, skal testene som er gjennomført av en psykolog videre godkjennes av en VIRTUS Eligibility Officer. Deretter sendes dokumentasjonen inn til VIRTUS for endelig godkjenning. Utøveren med pårørende må i samarbeid med det enkelte særforbund bli enige om utøveren skal klassifiseres internasjonalt.

I Norge har vi en VIRTUS Eligibility Officers:
• Anja Vaskinn 

Ta kontakt med ditt særforbund for klassifisering.

Kontaktinfo VIRTUS klassifisering i Norge:
E-post: paraidrett@idrettsforbundet.no 

Følg Special Olympics Norway på Facebook: