Helse og forebygging

Helse og forebygging

Personer med funksjonsnedsettelser deltar i mindre grad i samfunnets fellesskap, fysisk aktivitet og idrett, enn den gjennomsnittlige befolkningen. Vi vet at dårlig fysisk og mentalhelse fort påvirker mestring av aktivitetstilbud og sosiale situasjoner, og er begrensede faktorer for deltagelse i idrett. Lære mer om fysisk og mental helse og hva vi vet av tiltak som kan bidra til bedre helse og forebygging.