Illustrasjon: PKB
Illustrasjon: PKB

Parakompetansebank

Parakompetansebank er et større prosjekt med flere delprosjekter.

Parakompetansebank ble i utgangspunktet startet som et prosjekt for å sikre at særidrettene utviklet gode utviklingstrapper, prosjektet het da parautviklingstrapp. Etterhvert meldte det seg imidlertid et behov om en felles kunnskapsbase blant idrettene. Dette som et utgangspunkt for å kunne lage gode utviklingstrapper. Prosjektet ble derfor kalt parakompetansebank og jobben med en felles kunnskapsbase for trenere i paraidretten startet.

I fremtiden har prosjektet Parakompetansebank som mål å dekke kunnskap innenfor alle fire målgruppene i Norges idrettsforbund (syn,-hørsel,-utviklings,- og bevegelseshemmede), og vi skal ha innhold som er relevant for både bredde- og toppidrett. Dette for å svare opp parastrategiens andre kompetansemål: Idretten skal ha parakompetanse lett tilgjengelig for alle, uavhengig av nivå og rolle.

Nå har vi imidertid startet med paralympiske idretter, da det til nå er Olympiatoppen og Senter for Toppidrettsforskning som har hatt ansvar for prosjektet. Dette betyr likevel ikke at innholdet ikke vil være relevant for andre som jobber med andre målgrupper og i breddeidretten. 

Vi håper at innholdet inspirerer og har en praktisk nytteverdi for deg som trener!

 

Bidrag