Utstyr

Utstyr

Hensiktsmessig utstyr er en forutsetning i de fleste idretter. For personer med nedsatt funksjonsevne finnes det en ordning i NAV om anskaffelse av nødvendige aktivitetshjelpemidler. Tilpasningen av utstyret er av meget stor betydning for så vel aktivitetsglede som prestasjon.
Trykk på fanene overfor for nærmere innblikk for hver av områdene;
  • Aktivitetshjelpemidler. En god orientering, og med en instruktiv video.
  • Utstyrsoptimalisering. Eksempler på utviklingsprosjekter av aktivtetsutstyr.