Utstyrsoptimalisering

Forskning med mål om å utvikle utstyret i paraidrett kommer fra flere forskjellige miljøer og innenfor flere ulike idretter. Et av dem finnes ved NTNU. Her jobbes det aktivt for å utvikle utstyr i samspill med utøvere og fagpersoner fra idretten, produsenter, Olympiatoppen og rehabiliteringssenter.

Som en introduksjon til det arbeidet som gjøres ved Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT) anbefaler vi å høre Sindre Eikevågs persentasjon av sitt PHD-prosjekt - hvor han i detalj gjennomgår hvordan de som forskere jobber med å utvikle det beste utstyret innenfor paraidrett. 

Videre kan man se presentasjoner, infografikker og linker fra ulike prosjekter innenfor ulike idretter:

 

Roing  

Designing an experiment for evaluating seating positions in paralympic rowing. 
S. W. Eikevåg, A. Kvam, M. K. Bjølseth, J. F. Erichsen og M. Steinert, 2020.PR1 indoor rowing world record and 3D printing of high-performance polymers - Prototyping and customizing high-end paralypmic equipment. 
S.W. Ekievåg & M. Steniert. Presentasjon VISTA-konferansen.

 

Alpint 

Tittel: Design of experiment for sports equipment - experimentally mapping the design space for paralympic alpine outriggers. 
H. Silseth, H. S. Sletten, H. Grøndahl, S. W. Eikevåg og M. Steinert, 2021.