Grunnprinsippene for en god utviklingsprosess gjelder for alle idretter, for parautøvere og funksjonsfriske.

Vi har fått professor Øyvind Sandbakk til å beskrive grunnprinsippene bak gode utviklingsprosesser, hvordan særidrettenes utviklingstrapper skal beskrive veien fra rekruttering til realisering av utøverens potensiale, og hvordan utøvere kan tilpasse disse til sine individuelle utgangspunkt. 

Trykk på fanene overfor for nærmere innblikk for hver av områdene.