Utvikling

Utvikling

Arbeidskrav og utviklingstrapper gjelder i alle idretter, og de samme prinsipper gjelder også for parautøvere. Vi har fått professor og daglig leder ved senter for toppdrettsforskning Øyvind Sandbakk til å beskrive tilnærmingen, samt gjennom to videoer forklare prosessene.  
Forskningen på paraidrett har tiltatt voldsomt de senere år. Vi har til hensikt å gi en løpende oversikt på dette på denne siden.
I januar 2022 fastsatte norsk idrett en ny parastrategi. Den er også tilgjengelig her.
Trykk på fanene overfor for nærmere innblikk for hver av områdene.